تدریس خصوصی ابتدایی
 
قالب وبلاگ

مدنی پایه ی چهارم                                                           دبستان امام حسین (ع)                                                           ص  1                                                                         

درس اوّل

1-  خانواده چگونه تشکیل می شود؟...............................................................................................................................................................

2-  با تولد فرزندان تعداد افراد خانواده .....................می شود.

3- به خانواده هایی که بیش تراز چهار نفر باشند خانواده .....................................می گویند.

4- در بعضی از خانواده ها .........................................و.....................................نیز زندگی می کنند..

5-  اکنون که نیازهای گوناگون خانواده را می شناسید ، بگویید که بر طرف کردن نیاز های یک خانواده پر جمعّیت  مشکل تر است یا یک خانواده کم جمعیّت ؟ چرا؟............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

6-  آیا شما عضو یک خانواده ی کم جمعیّت هستید یا پر جمعیّت؟.......................................................................................................................

7- خانواده کدام نیاز های ما را بر طرف می کند؟.............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

8-سه نمونه از مشکلات خانواده پر جمعیّت را نام ببرید...............................................................................................................................

9-وجود .............................به زندگی خانواده شادی و نشاط می بخشد.

10- در خانواده ی شماچه کسانی نیاز های افراد خانواده را بر طرف می کنند؟.................................................................................................

درس  دوم

1-  قرآن کریم در باره ی پدرومادر چه سفارشی کرده است؟............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

2- در خانواده هر کس .............................دارد.

3- پدر در خانواده چه وظیفه ای دارد؟...........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

4-مادر در خانواده چه کارهایی انجام می دهد؟.............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

5-زنان در روستاها  چه کار هایی انجام می دهند؟.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

6- معمولاً  پدر و مادر درخانواده چه کار هایی انجام می دهند؟.......................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

 

7-  فرزندان چه وظایفی دارند؟.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

8-چرا دین ا سلام به خانواده اهمیّت زیادی داده است؟....................................................................................................................................

 

مدنی پایه ی چهارم                                                                  دبستان امام حسین (ع)                                                    صفحه 2

......................................................................................................................................................................................................................

9- روز جمعه مخصوص چه کار هایی است؟...................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

10- معنای نظم چیست؟.......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

11- روز برای ................................و شب برای..................................است.

12- در خانه هر چیز جای ...................................دارد.

درس  سوم

1- خانه دوم دانش آموزان    .........................است.

2- هدف شما از  از آمدن به مدرسه چیست ؟................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

3- مدرسه محل ..................................و..............................است .

4- در مدرسه چه کسانی برای تعلیم و تربیت ما تلاش می کنند آن ها را نام ببرید؟...........................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

5- دومین جامعه ای که ما در آن زندگی  می کنیم چه نام دارد؟.....................................................................................................................

6- وظیفه معلم چیست؟................................................................................................................................................................................

7- در مدرسه ناظم چه وظیفه ای دارد؟............................................................................................................................................................

8- وظیفه مدیر مدرسه چیست؟........................................................................................................................................................................

8- وظیفه دانش آموزان چیست؟......................................................................................................................................................................

درس چهارم

1-  درمسجد چه کار هایی انجام می شود؟.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

2-  نماز جماعت در مسجد چگونه برگزار می شود؟.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

3- مردم در مسجد برای حلّ مشکلات محلّه خود چه می کنند؟.......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

4- در مسجد به عنوان نمونه یکوچکی ازجامعه ی اسلامی چه چیزهایی وجود دارد؟....................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

5-  به محلّی که امام جماعت درآن می ایستد ودر جلوتر از صف نماز گزاران واقع می باشد ..................................می گویند.

6- درس پنجم

1- به نظر شما چرا هوای روستا تمیز و سالم است؟........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

مدنی پایه ی چهارم                                                      دبستان امام حسین (ع)                                                              صفحه 3

2- سه نوع محصول که در روستا تولید می شود را نام ببرید........................................................................................................................

3- چرا بیش تر مردم روستا یکدیگر را می شنا سند؟..................................................................................................................................

4- دانش اموزان روستایی علاوه بر درس خواندن در چه کارهایی به پدر ومادر خود کمک می کنند؟...........................................................

......................................................................................................................................................................................................................

5- با تلاش جهاد سازندگی،در بیش ترروستاها چه امکاناتی فراهم شده است؟................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

6- بیش تر روستاییان به کار ............................................و........................................مشغولند.

7- روستاییان علاوه بر کشاورزی به چه کارهای دیگری مشغولند؟.................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

در ششم

1-  درداخل یا اطراف شهر محل زندگی شما چه کار خانه ها ی مهّمی وجود دارد ؟ این کارخانه ها چه کالا هایی را تولید می کنند؟................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

2- چرا مردم یک شهر کم تر از مردم یک روستا یک دیگر را می شنا سند؟.....................................................................................................

3- کدام فعالیّت ها معمولادرمر کز شهر انجام می شود؟....................................................................................................................................

4- شغل اصلی بیش تر شهر نشینان چیست ؟.................................................................................................................................................

5- مغازه ها معمولادر کجای شهرها قرار دارند؟..............................................................................................................................................

6- معمولا اداره های مهم ، فروشگاه ها وبیمارستان در..............................شهر قرار دارند.

7- معمولاکا خانه ها و کارگاه ها درو فرودگاه ها در ................................شهر قرار دارند.

8- اداره شهر به عهده ...................................است .

9- وظیفه ی رفتگران زحمتکش  شهرداری چیست؟.........................................................................................................................................

10- یکی از وظایف شهرداری را بنویسید..........................................................................................................................................................

درس هفتم

1-  ملت ایران چه چیز های مشترکی دارند؟.....................................................................................................................................................

2- زبان و خط رسمی ملّت ایران ....................................است.

3- مردم ایران مانند .............................................دریک ....................................زندگی می کنند.

4- نام خانه بزرگ ما........................................ونام خانواده بزرگ ما............................است.

5- سال ایرانی از روز ....................آغاز می شود ودرآخرین روز..........................به پایان می رسد.

6- به روز اول فروردین ..............................می گویند.

7- بیش تر مردم ایران پیرو دین ................................هستند.

8- چرا مردم ایران سرگذشت مشترکی دارند؟...................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

9- انقلاب ا سلامی ایران نشانه ی چیست؟.........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

مدنی پایه ی چهارم                                                دبستان امام حسین (ع)                                                                    صفحه 4  

درس هشتم

1- وقتی مردم  مسلمان کشور های مختلف برای شرکت در مراسم  حج دور هم جمع می شوند ،چه کارهای مفیدی می توانند ا نجام دهند؟.........

........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

2- چه کسانی اعضای امّت اسلامی هستند؟....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

3- مسلما نان جهان در حدود............................................نفرند.

4- اگر مسمانان جهان با هم متحّد شوند، چه می شود...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

5- مسلمانان جهان در چه چیزهایی با هم مشترک هستند؟.............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

6- آیا مسلمانان خارج از ایران هم جز  امت اسلامی هستند؟.........................................................................................................................

7- حضرت محمّد (ص) درباره ی کمک و امداد مسلمانان به یک دیگر چه فرموده است؟.............................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   گروه آموزشی دبستان امام حسین (ع)


موضوعات مرتبط: اجتماعی
[ دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ ] [ ۱۱:۵۸ قبل از ظهر ] [ mohammadi ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آموزگار پایه های چهارم و پنجم و ششم با 34 سال سابقه تدریس
امکانات وب

بهترين كد هاي جاوا